پروژکتور لامپ

 • پروژکتور DLP Short Throw Inscreen

  پروژکتور DLP Short Throw Inscreen

  1. شمارش معکوس لامپ و فیلتر

  2. صفحه خالی یک کلید.

  3. بزرگنمایی تصویر.

  4. ضد سرقت نوار & قفل / حفاظت از رمز عبور سه گانه

  5. انجماد تصویر، زوم و پاننگ

  6. خاموش کردن خودکار در Singal Soucring Failure

  7. تشخیص خودکار منبع ورودی

  8. همگام سازی خودکار