موفقیت 100 تابلو رایانه در دانشگاه قطر

به تازگی ، 100 قطعه INGSCREEN پانل لمسی تعاملی نصب کامل در دانشگاه قطر ، پانل لمسی تعاملی تخته سیاه سنتی ، سیستم آموزش هوشمند ، کامپیوتر ، تلفن همراه و سایر توابع را از طریق سه انگشت با سرعت سریع ، می تواند تغییر یکپارچه بین سنتی را انجام دهد سیستم نمایش تخته سیاه و تخته سفید الکترونیکی ، با استفاده از نرم افزار آموزش در صفحه لمسی تعاملی ، صحنه را زنده تر کنید.

jty (1)
jty (2)
tyj

زمان ارسال: ژانویه -9-2021