سریال های مقدماتی

  • Ingscreen Preprimary Series Interactive Flat Panel Display

    صفحه نمایش صفحه تخت تعاملی Ingscreen Preprimary

    صفحه نمایش صفحه تخت تعاملی Ingscreen سری اول برای ایجاد تأثیرگذاری در جلسه شما طراحی شده است. سری های مقدماتی Ingscreen با لمس تعاملی 20 نقطه ای و نرم افزار داخلی صفحه نمایش بی سیم برای به اشتراک گذاری محتوا ، برای تسهیل ارائه ها ، ایده پردازی و تصمیم گیری مفید هستند. تمام آنچه شما در یک جلسه نیاز دارید به طور یکپارچه در نمایش تعاملی ادغام شده است ، فقط کافی است وارد جلسه شوید و جلسه خود را شروع کنید.