سری مقدماتی

  • نمایشگر صفحه تخت تعاملی Ingscreen Preprimary Series

    نمایشگر صفحه تخت تعاملی Ingscreen Preprimary Series

    صفحه نمایش صفحه تخت تعاملی سری اولیه Ingscreen برای مؤثرتر کردن جلسه شما طراحی شده است.با لمس تعاملی 20 نقطه ای و نرم افزار داخلی بی سیم آینه سازی صفحه نمایش برای به اشتراک گذاری محتوا، سری مقدماتی Ingscreen برای تسهیل ارائه ها، طوفان فکری و تصمیم گیری مفید است.تمام آنچه در یک جلسه نیاز دارید به طور یکپارچه در صفحه نمایش تعاملی ادغام شده است، کافی است وارد شوید و جلسه خود را شروع کنید.